Jokerlere Hapis cezası

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ehliyet sınavlarında kopya çekenlere, kopya çekilmesine müsade edenlere veyahut başkasının yerine sınava girenlere hapis cezası geliyor. Açıklamaya göre;

saccx

6764 SAyılı Milli Eğit

im Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun aşağıda belirtilen 12. Maddesinde;

Madde 12-652 sayılı kanun hükmünde kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

‘’Ek madde 5-(1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanunun 7’nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci, ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci , yedinci ve sekizinci fıkraları ile zorunlu öğretim kapsamında öğrenim gören öğrenciler hariç 10 uncu maddesi hükümleri bakanlıkça yapılan merkezi sınavlar hakkında da uygulanır ‘’ denilmektedir.

Yukarıda getirilen hükümlerle ilgili olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun aşağıda belirtilen 10. Maddesi Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarında da uygulanacaktır.

Madde 10

(3) Başkanlık (Bakanlık) tarafından yapılan sınavlarda;

a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,

b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,

c) Bir şey veya toplu olarak kopya çeken veya kopya çektirilmesine imkan sağlayan, kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturulmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Sınav sonuçlarını adayın aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(5) (Değişik birinci cümle: 2/12/2016 – 6764/72. md.) Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık(Bakanlık) tarafından yapılan hiçbir sınava veya yerleştirmeye aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu başkanlıkça (bakanlıkça) yapılan bir sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya bir sair bir hak iktisap etmiş olması halinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakında da uygulanır.

NUMARANIZI BIRAKIN, SİZİ ARAYALIM!

Sarıgüllük Sürücü Kursu Yetkililerine Bir Çağrı Gönderebilirsiniz. Numaranızı ve Adınızı Bırakın Sizi En Kısa Sürede Arayıp, Bilgilendirelim.

""
1
Ad Soyad
Telefon No
Previous
Next